Donaties, subsidies en declaraties
1. De donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting en zal vervolgens in eerste instantie uitgezet worden als microkrediet.;
2. De stichting zal zorg dragen om het gedoneerde bedrag in stand te houden. Dit zal gebeuren door middel van investeringen. Indien de gelden van de stichting het ingelegde bedrag door donateurs overschrijdt, zullen deze verder gegenereerde gelden opnieuw gedoneerd worden.;
3. Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;
4. Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren.;

Royement
1. Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.;

Slotbepaling
1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, zal een beslissing gestaakt worden tot er een meerderheidsbesluit genomen kan worden tussen de bestuurders.;